Editorial Team

Editor in Chief
 
Fitra Prasapawidya Purna Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
 
               

 

Associate Editors

Mahrus Lutfi Adi Kurniawan Universitas Ahmad Dahlan
 
               
 
Yudhistira Ardana | IAIN Metro
 
               
 
Ahmad Ulil Albab Al Umar | Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
 

               

Siti Mudawanah | Universitas La Tansa Mashiro

               

Fadly Yashari Soumena | Institut Parahikma Indonesia